Der var en gang, hvor alt blev betalt ‘Kontant ved levering’

Det var enklere tider – Du leverede varer eller serviceydelser til dine kunder, hvis de var tilfredse betalte de med det samme. Ingen problemer med fakturabeløbet. Ingen opfølgning på ubetalte fakturaer. Ingen likviditetsproblemer pga. længere og længere betalingsbetingelser.

Nu kan du styre din forretning på samme enkle måde som før. Ved at benytte Kontant ved Accept™ bytter du dine lange betalingstider ud med kontant betaling inden for 24 timer.

Du kan læse mere om fakturakøb på: OmnivetaFinans.dk

Gennemsnitstid for betaling af en faktura
48 dage
Med Kontant Ved Accept™
1 dag

Stacks

Choose from multiple, completely unique designs built into one incredible theme – no additional setup required. There are currently three Stacks to choose from (with more in development). Tell me more…

Alt Text

HVORDAN FUNGERER DET?

Med Kontant ved Accept™ bliver det enkelt at få betalt!


Vores proces er faktisk så enkel, at det fra din revisors synspunkt svarer til at give dine kunder rabat som: ’Kontant ved levering’

Modsat andre factoring løsninger behøver du, med Kontant ved Accept™, kun at gøre 2 ting for at få betaling med det samme. Du leverer din vare eller din ydelse, og sender derefter din faktura til os – Det er det hele. Vi sørger for at få en Accept fra dine kunde og udbetaler herefter fakturabeløbet til dig minus vores provision. Enklere kan det ikke blive!


I et svagt marked viger mange tilbage for at føre en stram debitoropfølgning, men det er nødvendigt for at få en effektiv udnyttelse i pengestrømmen. Debitorerne udgør ofte en stor del af pengestrømmen!Steen Bilde Jørgensen, adjungeret professor Aarhus Business School

HVAD FÅR DU?

Hvis du holder af enkelhed, vil du elske vores prisstruktur

Med Kontant ved Accept™ er der ingen skjulte renter og gebyrer. Der er kun et tal at holde øje med, og det er Omnivetas provision, enklere kan det ikke blive.

Med den traditionelle factoring løsning får du typisk 80% af din fakturas værdi udbetalt. Når dine kunder så betaler, får du dine resterende 20% minus factoringsselskabets provision. Problemet er – at du ikke kender dine omkostninger.

Der er løbende rentetilskrivning for hver dag din kunde betaler for sent, for din regning. Oven i det, er der ofte høje administrations omkostninger, gebyrer, årsafgifter og mange andre afgifter som gør det umuligt at gennemskue den samlede omkostning.

Med vores garanterede prisstruktur ved du altid hvad du skal betale for vores service inden du sender fakturaen. Vi stiller ikke krav til minimumsomsætning, og vi kan tilbyde at kreditforsikre dine fakturaer for endnu bedre sikkerhed

Fordele

 • Beløb til udbetalingDet beløb der udbetales ved køb af fakturaen
 • Fast prisFast, aftalt købspris, så du altid ved hvad det koster
 • Ingen øvrige afgifterSom ved banker findes der mange forskellige gebyrer
 • Ingen løbende renterEvt. renter dækkes af fakturabetaler ved sen betaling (Morarente)
 • Uden regresRegres er tilbagebetaling af udbetalt beløb, hvis fakturaen ikke betales inden for en aftalt tid.
 • KreditforsikringForsikring af fakturabeløbet i tilfælde af modtagers konkurs eller insolvens
 • Kredit overvågningMonitorering af negativ udvikling hos fakturamodtager
 • Ingen krav om minimum omsætningDen mindste omsætning du skal sælge fakturaer for til factoringselskabet hver måned.
Omniveta Finance - Cash On Acceptance
 • Op til 97 %Beløbet udbetales når Omniveta har modtaget Accept fra fakturamodtager
 • Altid fast, aftalt pris
 • Ingen løbende gebyrer og afgifter
 • Renter dækkes af debitor ved for sen betaling
 • Kun ved mangelfuld leverance (Indsigelser)
 • Indgår
 • Indgår
 • Ingen minimum omsætning, du bestemmer selv hvilke faktura du vil sælge
Omniveta Finance - Fakturakøb
 • Op til 97 %Beløbet udbetales, når Omnivetas vilkår for udbetaling er opfyldt
 • Altid fast, aftalt pris.
 • Gebyrer kan forekomme. Disse fremgår tydeligt af aftalen
 • Renter dækkes af debitor ved for sen betaling
 • Altid med regres. Vilkår for regres kan variere
 • Indgår, hvis aftalt
 • Indgår
 • Ingen minimum omsætning, du bestemmer selv hvilke faktura du vil sælge


Traditionelle

Factoringselskaber

 • Op til 80%Ved traditionel Factoring udbetales typisk 80% som en ’udbetaling’. Resten udbetales når factoringselskabet modtager betaling for fakturaen – fratrukket provision, renter og øvrige omkostninger
 • Pris afhænger af omsætning, udnyttelse af kreditten, samt gebyrstrukturen. Det gør det meget svært at beregne den samlede omkostning
 • Der arbejdes generelt med mange gebyrer
 • Dækkes af fakturaudsteder
 • Altid med regres
 • Nogle Factoringselskaber kan tilbyde Kreditforsikring. Den kan typisk tilkøbes mod ekstra betaling
 • Kreditovervågning kan typisk tilkøbes
 • Minimum omsætning er et krav fra de fleste factoringselskaber – nogle selskaber efterfakturerer ved manglende omsætning
Jeres service er afgørende for vores vækst. Der skal en meget stram produktionsstyring til for at efterkomme efterspørgslen af håndrullede cigarer af høj kvalitet. Dette er ikke maskinlavet og kræver at al fri kapital går til opkøb af tobak i god tid for at sikre den høje kvalitet der har skabt den hurtige vækst!Jan Vistisen, Dir. Danish Cigars

HVEM ER VI?

Hos Omniveta Finans er vi specialiserede i at levere finansielle ydelser, der forbedrer likviditeten for Danmarks små- og mellemstore virksomheder. Vi har en enkel og fleksibel tilgang, der gør samarbejdet gennemskueligt for vores kunder.

Ved Kontant ved Accept™ sælger virksomheden alle, eller udvalgte fakturaer, og modtager betaling straks slutkunden har accepteret disse – typisk indenfor 24 timer. Herudover håndterer vi al administration og opfølgning på fakturaen, og kan endda også tage kreditrisikoen. Det giver vores kunder omgående likviditet og er et fleksibelt alternativ til kassekredit eller lån.

Omniveta Finans er en del af Omniveta-koncernen med afdelinger i Danmark, Sverige og Australien.

 

Vores filosofi:

– Vi tror på dansk erhvervsliv, og vi ønsker at skabe råderum til vækst og udvikling.

– Vi tror på potentialet hos den solide virksomhed, der driver en sund og ærlig forretning.

– Vi tror på, at vækst og øget konkurrenceevne starter med god likviditet.

STYRK DINE LEVERANDØRER

LEVERINGSSIKKERHED MED KONTANT VED ACCEPT™


Når leverandører til Femern Bælt-Tunellen skal have betalt deres fakturaer, har de i dag en ny mulighed: Kontant Ved Accept™

Omniveta Finans er leverandør af factoringløsninger til det 40,7 mia dyre tunnelprojekt. Med Omniveta Finans, får Femern A/S en partner der forstår vigtigheden af at kunne stille hurtig, enkel og flexibel likviditet til rådighed for deres leverandører.

Som virksomhed med mange leverandører, kan du med Kontant Ved Accept™ opnå de samme fordele som Femern A/S. Det er en Win, Win, Win situation for alle parter

 • Du drager fordel af enklere administration, og leverandører med stærk likviditet
 • Dine leverandører drager fordel af bedre likviditet og mindre gæld
 • Vi drager fordel af at have en stærk samarbejdspartner*

For mere information, kontakt os allerede i dag på +45 7020 2084, eller info@omniveta.dk

* Alle operationelle aftaler indgås direkte med dine leverandører.

KOM GODT I GANG

Få mere information om ‘Kontant ved Accept’


 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

adminHome